Chia sẻ Kinh nghiệm Kinh doanh từ TGĐ hãng Adidas Việt Nam

Nói về sự thành công, Tổng giám đốc adidas Việt Nam, ông Shahin Padath nhận định “Cần hội đủ 3 yếu tố: tài năng, chăm chỉ, và may mắn để làm nên thành công”. Ông Shahin Padath (đến từ Ấn Độ) hiện là Tổng giám đốc adidas Việt Nam. Ông đã gắn bó với adidas […]