Cách đấu dây loa kiểu Bi-wiring cho âm thanh hay

Cách đấu dây loa kiểu Bi-wiring cho âm thanh hay Đấu Bi-Wire là cách chạy hai đường dây loa từ amply hoặc main power vào loa. Kỹ thuật này thường tạo ra chất lượng âm thanh tốt hơn là cách đấu single-wire như thông thường. Có 2 cách đấu Bi-Wire: từ 2 ra 4 hoặc từ 4 ra 4 Bi-wire có […]