Bộ sưu tập Nghe, Nhìn xa xưa của Công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy

Trong phần chuyên mục Audio Âm Thanh này, chúng tôi xin phép giới thiệu bài viết về người đã chơi Âm thanh xa xưa, mà chúng ta biết đến nhiều về cuộc sống giàu sang bên ngoài, nhưng ông lại cũng có thú chơi nghệ thuật chỉ vào bên trong nhà mới biết, đó là: […]