Liên hệ

Liên hệ để Quảng cáo các địa chỉ kinh doanh của Bạn:

Các Bạn vui lòng liên hệ Nhân sự Phụ trách thị trường, theo danh sách dưới đây. Các nhân sự phụ trách thị trường sẽ hướng dẫn nhanh, cụ thể để Bạn Quảng bá thương hiệu, địa chỉ, ngành hàng của Bạn đến tay người Tiêu dùng.

Văn phòng:

Khu P3 – Park Hill, Times City 

Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

1. Khu vực Hà Nội:

 • Dương Anh Tuấn: số điện thoại 012527.96.118
 • Email: duongtuan74@gmail.com

2. Khu vực Hải Phòng:

 • Nguyễn Vân Anh: số điện thoại 0989.202.316
 • Email: vananhnguyen0212@gmail.com

3. Khu vực Hồ Chí Minh:

 • Dương Phương Anh: số điện thoại 0924.414.221
 • Email: phuonganhduong858@gmail.com

4. Khu vực Thái Nguyên:

 • Ngô Thu Yên: số điện thoại 0985.377.403

5. Khu vực Vĩnh Phúc:

 • Dương Anh Tuấn: số điện thoại 012527.96.118
 • Email: duongtuan74@gmail.com

Các Khu vực khác, vui lòng liên hệ : 

 • Dương Anh Tuấn: số điện thoại 012527.96.118
 • Email: duongtuan74@gmail.com

Ngoài ra, Bạn cũng có thể liên hệ, hỏi thông tin, gửi thông tin bài viết về địa chỉ, cơ sở kinh doanh, sản phẩm muốn quảng bá của Bạn vào email sau: diachihotrokh@gmail.com

 

Trân trọng, 

Ban Quản trị Diachi.net.vn