Anh nhân viên nhờ Sếp mời bố anh đi ăn, và Kết quả không ngờ

Nhân viên quèn nhờ sếp mời bố mình đi ăn, nào ngờ việc đó thay đổi số phận cả công ty Yêu cầu kỳ quặc  Sau khi tốt nghiệp, tôi làm việc ở phòng hành chính của một công ty thương mại ở Tô Châu. Công việc hàng ngày là tạp vụ, đánh máy, phô […]

Chia sẻ Kinh nghiệm Kinh doanh từ TGĐ hãng Adidas Việt Nam

Nói về sự thành công, Tổng giám đốc adidas Việt Nam, ông Shahin Padath nhận định “Cần hội đủ 3 yếu tố: tài năng, chăm chỉ, và may mắn để làm nên thành công”. Ông Shahin Padath (đến từ Ấn Độ) hiện là Tổng giám đốc adidas Việt Nam. Ông đã gắn bó với adidas […]